Ratkaisut

Ratkaisut

Säilytyslämpötilan säätelyyn lauhdutinyksikön ja höyrystimen avulla.Jotta voidaan tarjota paras ympäristö varastoituille tavaroille.Myös varastoitujen tavaroiden laadun ja suorituskyvyn suojaamiseksi sekä tavaroiden huonontumisen estämiseksi ja tavaroiden häviämisen vähentämiseksi varastointiprosessissa.

Ratkaisut